Afet Yardimlari Afet Yardimlari

ACIL  AFET  YARDIMLARI

PROJENIN AMACI: Dernegimiz Dogal Afetler  sebebiyle Yurt içinde ve yurt disinda   magdur olmus afetzedelere her an yardima hazir oldugu planlamalar yaparak ve bu amaca yönelik ayni yardim stoklari olusturarak bu magduriyetleri gidermek ve afetzedelerin yaralarini sarmayi amaçlamistir.

PROJENIN KAPSAMI: Yurt içinde her il, ilçe, kasaba, köy ve mezralar, Yurt disinda yardim yapma raporumuzda öngördügümüz ülkeler.

PROJENIN SÜRESI: Içinde bulundugumuz yil içerisinde ve durumun fiziki boyutuna göre karar verilecektir.

Online Bağış
  • Bağış ve Yardımlar:

    • Projeler
    • Faaliyetler

Afet Yardimlari